LOKALNI IZBORI 2017 - OPĆINA VRBNIK - ODAZIV DO 16:30 h (pdf)