Načelnik Općine Vrbnik Dragan Zahija na potpisivanju ugovora

http://cres.hr

(slika na stranicama Grada Cresa, Dragan Zahija - načelnik Općine Vrnik, Kristijan Jurajko - gradonačelnik Grada Cresa)

 

U Zagrebu, 8. veljače 2018 godine potpisan ugovor za Rekonstrukcija ceste na dionici Sv. Nedija-Grohot-Čerenec vrijedan 5.444.203,31 kn,

ugovor su potpisali Matilda Copić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Dragan Zahija, načelnik Općine Vrbnik.

Ugovore potpisalo ukupno 212 načelnika i gradonačelnika za isto toliko projekata vrijednih 650 milijuna kuna (više).

 

Općina Vrbnik izvršila je 20. prosinca 2016. godine prijavu na javni natječaj u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine,

a sve sukladno Pravilniku i Javnom natječaju za provedbu mjere 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”, podmjere 7.2. “ Ulaganja u izradu,

poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”,

tip operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”. 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRR), 22. prosinca 2017 godine je započela s

izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu Mjere M7, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.

Popis odobrenih korisnika na dan 22. prosinca 2017. godine dostupan je ovdje (pdf).

Sjednica je  održana dana 29. siječnja 2018. godine u prostorijama općinske vijećnice s početkom u 20.00 sati.


Sjednici prisustvuju vijećnici: Ivan Juranić, Franjo Hodanić, Matej Polonijo, Ivan Volarić, Vlado Šušak, Predrag Polonijo, Marina Valković, Ivan Lukarić, Zlatko Brusić i Igor Justić
Sjednici nisu prisustvovali vijećnici: Marija Dujmović-Pavan


Sjednici prisustvuju: općinski načelnik Dragan Zahija, Alenčica Butković računovodstveno-administrativni referent te Mirjana Polonijo pročelnica Općine Vrbnik-zapisničar
Sjednici nije prisustvovao: predsjednik VMO Garica Nermin Ibrahimović, predsjednik VMO Risika Silvano Brusić, predsjednik VMO Vrbnik Darko Avsec
Gosti na sjednici po pitanju točke "Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  i biorazgradivog komunalnog otpada" bili su Ivica Plišić -direktor (Ponikva Voda, Ponikva Eko otok Krk,Ponikva Usluge),
Ivica Jurešić -pomoćnik direktora Ponikva eko otok Krk, Boranka Miler -pomoćnica direktora Ponikva usluge

Sjednica je počela usvajanjem dnevnog reda, koji je malo izmjenjen kako bi gosti prezentirali odluku. Nakon gotovo sat vremena izlaganja, pitanja i odgovora,
pristupilo se glasanju o Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog  i biorazgradivog komunalnog otpada koja je usvojena JEDNOGLASNO.

Gosti su napustili sjednicu, a ostale točke od kojih je najvažnija I. izmjena proračuna Općine Vrbnik, su uz burne rasprave također usvojene JEDNOGLASNO.


Pod točkom RAZNO, ostale su još samo dvije zamolbe, koje su pristigle naknadno, načelnik ih je dodatno obrazložio i predložio riješenja koja su nakon rasprave prihvaćena JEDNOGLASNO.
(vijećnik Igor Justić nije sudjelovao u raspravi i glasnju)


Dnevni red i matrijali 5.sjednice Općinskog vijeća Općine Vrbnik (zip)

 

 

Uoči blagdana održana 4. sjednica Općinskog Vijeća Općine Vrbnik, a o čemu se odlučivalo

najbolje pročitajte iz matrijala uoči sjednice i zapsnika nakon sjednice.

 

MATERIJALI ZA 4.SJEDNICU OPĆINSKOG VJEĆA OPĆINE VRBNIK (zip)

ZAPISNIK SA 4.SJEDNICE VIJEĆA (22.12.2017.) (doc)

Ispravak Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća (doc)

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VRBNIK 2017. (doc)

 

 

Izvor: http://opcina-vrbnik.hr

U srijedu (danas), 29.11.2017 godine na Trgu Škujica 7 (mala vijećnica) zakazana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbnik

sa sljedećim dnevnim redom;

 

 

 1. Pitanja vijećnika

 2. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća

 3. Prijedlog – I. izmjena i dopuna proračuna Općine Vrbnik za 2017.godinu

 4. Prijedlog – Proračun za 2018.i projekcija za 2019. I 2020.godinu

 5. Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Vrbnik s površinama izdvojenih namjena (T i R) – UPU 1

 6. Prijedlog – Odluka o općinskim porezima Općine Vrbnik

 7. Prijedlog – Odluka o izmjeni Odluke o vrijednosti boda

 8. Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik

 9. Prijedlog – Dokumentacija za davanju koncesije za dimnjačarske usluge s Odlukom o imenovanju stručnog povjerenstva, procijenjenom vrijednošću i analizom opravdanosti davanja koncesije

 10. Prijedlog - Odluka o prodaji dijela k.č. 8211/1 k.o. Vrbnik u naselju Risika i dijela k.č. 1017/1 k.o. Garica u naselju Garica

 11. Prijedlog – Izmjena i dopuna pravilnika o jednostavnoj nabavi

 12. Zamolbe

 13. Razno

Matrijali u zip formatu klikom ovdje.

 

Joomla templates by a4joomla