Vlada RH, na 20.sjednici održanoj 13.travnja 2017 godine donijela

  1. Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  2. Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i  župane te njihove zamjenike
  3. Odluku o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina,
    odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda   

    Odluke stupaju na snagu 20.travnja 2017 godine i od tog datuma teku svi zakonom propisani rokovi.

 

 

 

HT Telekom ID - korisnici koji posjeduju HT Telekom ID mogu se prijaviti u sustav e-Građani; 

riječ je o certifikatu sigurnosne razine 2. (10.4.2017.)

http://pretinac.gov.hr

-

-

Domain Name: VRBNIK.ORG
Creation Date: 2007-04-11T16:49:56Z
-

Teče i teče, teče jedan slap;

Što u njem znači moja mala kap?

 

Gle, jedna duga u vodi se stvara,

I sja i dršće u hiljadu šara.

 

Taj san u slapu da bi mogo sjati,

I moja kaplja pomaže ga tkati.

...

Dobriša Cesarić

 

 

Joomla templates by a4joomla