Kako neslužbeno doznajemo (uho/grlo/nos) u ponedjeljak 19.lipnja 2017 godine novo-izabrani načelnik Općine Vrbnik Dragan Zahija je i službeno preuzeo

dužnost od bivše načelnice (sada zamjenice). Obavljeni su prvi razgovori sa službenicima i date smjernice buduće suradnje.

Izabrani načelnik će svoju dužnost obavljati profesionalno.

U međuvremenu do preuzimanja dužnosti, načelnik je prisustvovao javnim protokolarnim događajima Dan Općine Omišalj (Omišalj), Krčki festival folklora (Dobrinj) i dr.

 

U ponedjeljak, 19.lipnja 2017 godine u 20:30 h na Trgu Škujica 7 (vijećnica) održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbnik.

Jednoglasno su izabrani predloženi u odbor za mandatna pitanja i verifikaciju mandata

(Marina Grdinić-Polonijo/predsjednica, članovi Matej Polonijo i Vlado Šušak) kao i odbor za izbor i imenovanja

(Ivan Volarić/predsjednik, članovi Predrag Polonijo i Zlatko Brusić).

Nakon verifikacije mandata i zamjena utvrđeni su članovi vijeća koji su položili prisegu.

Nakon položene prisege intonirana je himna RH.

Članovi vijeća su;

Ivan Juranić, Franjo Hodanić, Marina Grdinić-Polonijo, Ivan Volarić - HDZ,

Ivan Lukarić, Vlado Šušak - SDP,

Marina Valković, Predrag Polonijo - PGS/HSS,

Matej Polonijo - HSP,

Zlatko Brusić - nezavisni,

Igor Justić - HNS.

Za predsjednika vijeća na prijedlog 7 vijećnika (HDZ,HSP, HNS, nezavisni) sa 7 glasova za i 4 protiv izabran Ivan Juranić (HDZ).

Za podpredsjednika vijeća na prijedlog 7 vijećnika (HDZ,HSP,HNS,nezavisni) sa 7 glasova za i 4 protiv izabran Zlatko Brusić (nezavisni).

O prijedlogu 4 vijećnika (SDP, PGS/HSS) nije se ni glasalo budući je prvi prijedlog dobio većinu.

Nakon konstituiranja i zajedničke fotografije, vijećnici su dobili na upotrebu tablete Samsung A6, kako bi se na budućim sjednicama uštedjelo na ispisu matrijala.

 

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Vrbnik, zakazana za 19.06.2017 godine u 20:30h na adresi Trg Škujica 7 (vijećnica). 

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRBNIK  (pdf)

MATERIJALI ZA KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA (pdf)

*

Joomla templates by a4joomla